RGPL SOCIAL MEDIA  
   

 

Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
Seš-li nový, přečti si článek - Jak začít?

05/07/2020
RGPL SUMMER CUP 2015 - TATUUS @ PORTLAND

19:50 Q - 20:15 R (2x20min)

18/07/2020 pořádáme další Endurance závod - 24 Hours of Spa Francorchamps s vozy GT3. Pro registraci a informace mrkněte na web www.endurance.rgpl.eu nebo pak i na naše fórum.

Všeobecná pravidla ligy

 

    VŠEOBECNÁ PRAVIDLA LIGY RGPL
  Každý jezdec je povinen seznámit se s pravidly, řídit se jejich pokyny a nehledat mezery, které by mohly vést ke zneužití. Administrátor má právo pravidla změnit, ale každá změna bude publikována s dostatečným předstihem na viditelném místě.
  1 OBECNÁ PRAVIDLA 
    Toto jsou pouze OBECNÁ PRAVIDLA, která platí pro všechny série. Z důvodu často specifických sérií, jsou u každé série ještě Pravidla pro danou sérii, která jsou stejně závazná, jako tato obecná. Pokud jdou do sporu proti sobě Obecná a Specifická pravidla, mají větší váhu Specifická pravidla pro danou sérii.
  1.1 Každý jezdec je povinen na trati používat svoje skutečné jméno ve formátu Jméno Příjmení.
  1.2

Od účastníků se očekává slušné chování, jak na webu, tak na serveru, tak i na TeamSpeaku.

  1.3 Před vstupem na server je povinností každého se ujistit, že jeho hra je v pořádku, aktualizovaná a jeho internetové spojení je také v pořádku. V opačném případě by měl ze serveru odejít a nekazit tak zážitek ostatním.
  1.5 Pokud všeobecná pravidla neurčí jinak - Tým se zkládá z maximálně dvou jezdců - maximálně dvou stejných aut stejné značky, stejného modelu, stejné kategorie. Tyto auta nelze v průběhu sezóny změnit.
     
  2 POVINNOSTI JEZDCE NA TRATI
  2.1 Jezdit fair vůči ostatním pilotům (nevytlačovat, neblokovat…)
  2.2 Respektovat vlajky (viz. bod 7).
  2.3 Neporušovat limity tratě (viz. bod 4).
  2.4 Nepřejíždět čáru na výjezdu z boxů.
     
  3 REGISTRACE DO SÉRIÍ
  3.1 Registrovat se do série můžete přes odkaz v nabídce dané série.
     
  4 LIMITY TRATĚ
  4.1 Limit tratě určuje bílá (popřípadě jinak barevná) čára na okraji asfaltu.
  4.2 Obrubník není součástí tratě.
  4.3 Jezdec má povinnost být po celou dobu závodu alespoň dvěma koly na trati.
  4.4 Jezdec který dostane penalizaci za cuty v posledním kole, po závodě bude posunut hrou pořadím. Po závodě bude pořadí opraveno, jezdec vrácen na svoji pozici a bude mu připočítán čas, který by ho stálo odpykání trestu během normálního kola. Jezdec se musí sám přihlásit do fóra hned po závodě, že jej takto hra potrestala - na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
     
  5 KVALIFIKACE
  5.1 Kvalifikace určí pořadí jezdců na startu.
  5.2 Během kvalifikace je zakázáno chatovat.
  5.3 V nájezdu do měřeného kola a v měřeném kole není povoleno využívat trať mimo limity k zisku výhody (viz. bod 4).
  5.4 V kvalifikaci je ÚPLNÝ zákaz používání ESC (návrat do garáže). Jezdec musí do boxů dojet, dotankovat a vyměnit gumy během boxu. Stisknutí ESC znamená konec kvalifikace. Další výjezd na trať znamená trest zákazu účasti kvalifikace v dalším závodě!
  5.5 Cuty v kvalifikaci kontroluje hra a pokud hráč je za limity tratě, hra mu smaže čas.
     
  6 ZÁVOD
  6.1 Během závodu je přísně zakázáno chatovat.
  6.2 Pro vpuštění do závodu musí mít jezdec natrénován 50% kol závodu. Pokud je závod vyhlášen na čas, počet kol potřebných pro vpuštění do závodu určuje administrátor dané série ve fóru příslušné série.
  6.3 Týmová režie je zakázána.
  6.4 Po dokončení závodu je zakázáno bourat do soupeřů a do příslušenství okruhu a povinností každého je bezpečně objet kolo do boxů.
  6.5 První tři jezdci jsou povinni odeslat vyjádření ze závodu do 72 hodin po ukončení závodu. Pokud tak neučiní, bude daný jezdec ze závodu diskvalifikován. Vyjádření se posílá soukromou zprávou uživateli -tiskovka-
  6.6 Je zakázáno ustavičně blikat! Toleruje se lehké probliknutí na rovince.
     
  7 VLAJKY
  7.1 Žlutá vlajka - zpomal a buď připraven zastavit, pokud tak jezdec neučiní a získá výhodu (předjede soupeře), či způsobí kolizi, bude následovat trest.
  7.2 Modrá vlajka - jezdec je povinen pustit před sebe rychlejšího jezdce a to maximálně do tří zatáček od momentu zobrazení vlajky.
     
  8 VYJÍMKY
  8.1 Každý jezdec má povoleno X výjimek za sérii (X- bude určeno administrátorem před zahájením série).
  8.2 O výjimku si jezdec může požádat ve fóru v tématu k tomu určeném a to nejpozději do začátku kvalifikace.
  8.3 Administrátor si vyhrazuje právo udělit výjimku v mimořádném případě.
     
  9 PROTESTY
  9.1 Protesty se podávají do 72 hodin po ukončení závodu.
  9.2 Administrátor prošetřuje první kolo, výjezd z boxů a podané protesty.
  9.3 Administrátor může z vlastní vůle prošetřit celý závod, ale není to jeho povinností.
     
  10 TRESTY
  10.1 Napomenutí. (za 3 napomenutí bude udělen průjezd boxovou uličkou)
  10.2 Připočtení X míst na startu závodu.
  10.3 Zákaz kvalifikace a start z posledního místa.
  10.4 Zákaz kvalifikace a start z boxů.
  10.5 Průjezd boxovou uličkou nebo Stop and Go do tří kol. (D/T + 10sec a S/G + 22sec do času závodu)
  10.6 Diskvalifikace ze závodu.
  10.7 Zákaz startu v dalším závodě.
  10.8 Diskvalifikace ze série.
  10.9 Vyloučení z ligy.
     
  11 MANÉVRY NA TRATI
  11.1 Jezdec vepředu má právo volby stopy. To neplatí pokud:
  a Je druhý jezdec i částí vozu vedle prvního.
  b Pokud už vedoucí jezdec jednou změnil směr jízdy.
  11.2 Je zakázáno vytlačovat účastníky závodu v jakékoliv formě.
  11.3 Stojící vůz (ať už po nehodě nebo vlastní chybě) počká až přejedou ostatní jezdci a bude se moct bezpečně otočit/vrátit na trať.
     
  12 SAFETY RATING
   

Safety Rating je pokročilá verze původního Safety Ratingu a pozdějšího Drivers Ratingu, který jsme si poprvé vyzkoušeli v roce 2016 a po prvních sezónách jej upravujeme aby lépe fungoval. Jeho cílem je potrestat jezdce za své chování na trati.

   

- Maximální počet bodů je 200.
- Startovní počet bodů před sezónou je 120.
- Pokud jezdec dosáhne 0 bodů, má zákaz startu na jeden závod a podmínečné vyloužení ze série. Po tomto závodu se mu přičte 30 bodů
- Pokud jezdec opět dosáhne 0 bodů, bude vyloučen ze série, ve které klesl na 0.
- Toto bodování nenahrazuje tresty a penalizace. Je jen podpůrným systémem, který má vest ke zlepšení podmínek na trati.
- Zákaz startu v závodě se nebude počítat jako nejhorší výsledek v sérii, kde se škrtá nejhorší výsledek v sezóně.

  a. HODNOCENÍ
   

200 – 100 bodů: Licence A - Jezdci může být udělena vyjímka do závodu (viz. bod 8)

99 – 20 bodů: Licence B - Jezdci nebude udělena vyjímka do závodu (viz. bod 8)

19 – 1 bodů: Licence C

0 bodů: Licence D - Zákaz startu do dalšího závodu

  b. BODOVÁNÍ
   

+ 20 bodů: Účast v závodě (potřeba odjet minimálně 50% závodu, pokud je v jednom dni více závodů, počítá se celý víkend)
- 1 - X bodů: Penalizace připočtení míst na startu - co pozice, to jeden bod
- 10 bodů: Penalizace - start z posledního místa
- 30 bodů: Penalizace - trest ve formě průjezdu boxovou uličkou
- 40 bodů: Penalizace - trest ve formě startu z boxu a Stop and Go
- 80 bodů: Penalizece - DQ ze závodu

  13 RESPEKTOVÁNÍ PRAVIDEL
   

Členové ligy RGPL svojí účastí v lize potvrzují, že jsou obeznámeni s pravidly RGPL a budou je respektovat. Vedení RGPL si vyhrazuje právo na případnou úpravu pravidel i v průběhu sezóny.

   

Přejeme vám mnoho zábavy a úspěchů v závodech RGPL ligy

     

Nejsi přihlášen.

0 FINANCE 2020 10 000 KČ

Fórum novinky

Partners

MyRacingCareer

mrc


Správa serveru

citb

 

RGPL Servers

 
 

RGPL TeamSpeak