RGPL SOCIAL MEDIA  
   

 

Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
Seš-li nový, přečti si článek - Jak začít?

05/07/2020
RGPL SUMMER CUP 2015 - TATUUS @ PORTLAND

19:50 Q - 20:15 R (2x20min)

18/07/2020 pořádáme další Endurance závod - 24 Hours of Spa Francorchamps s vozy GT3. Pro registraci a informace mrkněte na web www.endurance.rgpl.eu nebo pak i na naše fórum.

Informace o osobních údajích na RGPL League

Tento dokument poskytuje členům, jezdcům a uživatelům před registrací na web RGPL League (dále jen/také RGPL liga, liga RGPL, RGPL, RGPL.eu apod.) (www.RGPL.eu a další) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.
 
RGPL liga uchovává o registrovaných uživatelích následující informace:
 
Informace, které o vás uchováváme v databázi webu RGPL - www.RGPL.eu:
 • Identifikační údaje - jméno, příjmení - které jste nám poskytli při registrace na web, případně jste je později aktualizovali.
 • Kontaktní údaje - e-mail
 • Informace o vašem členství - datum vstupu, případně odchodu
 • Informace o vaší činnosti ve sdružení - zejména informace o vás ve článcích (tiskovky ze závodu, informace na fóru) na webu a fóru.
 • Informace z médií - RGPL liga si drží archiv výstřižků o činnosti svých členů, pokud se tato činnost dostala do médií a to jak médií klasických (papírových), tak elektronických.
 • Členové mají dobrovolnou možnost do svého profilu doplnit další informace, které pak držíme ve své databázi webu, jsou to - město ve kterém bydlíte, země ve které žijete, informace o vás a datum narození - tyto položky vidí opět pouze registrovaní a přihlášení uživatelé na webu RGPL - tyto údaje jsou uchovávané v databázi webu.
 
Fórum RGPL
 • Členové mají možnost si doplnit i další údaje na profilu fóra webu RGPL - zejména odkazy na své profily na sociálních sítích.
 • Fórum ukládá i vaše IP adresy ze kterých píšete do fóra.

Na co daná data využíváme, proč je držíme a kdo jej může vidět?
 • Jméno, příjmení a email je nezbytný pro vaši identifikaci na webu jako jezdce a člena ligy. Tyto informace jsou důležité i pro vaše fungování na webu, používání fóra a komunikaci s administrátory a ostatními členy ligy. Jméno a příjmení jsou viditelná kterýmkoliv návštěvníkům webu, email vidí pouze registrovaní a přihlášení uživatelé webu RGPL.
 • Dobrovolné údaje, které jste nám poskytli v profilu webu či fóru, jako jsou město pobytu, země pobytu, datum narození, popř. foto jsou viditelné jen pro registrované a přihlášené návštěvníky, uživatelé a členy RGPL webu a uchováváme je stejně jako identifikační údaje v databázi webu RGPL.
 • Jméno, příjmení a vaše výsledky můžeme prezentovat na webu a sociálních sítích RGPL ligy.
 • Vaši IP adresu vidí pouze a jen administrátoři ligy RGPL, uchovává se z důvodu identifikace jezdců na serverech a kontrole a identifikace jezdce ve hře.
 
Výsledkový systém SLS (Zóna jezdců):
 • Tento výsledkový systém je oddělený od webu RGPL.eu a je nezbytný pro vydávání a zpracování výsledků závodu na lize RGPL. Systém uchovává následující osobní údaje:
 • Identifikační údaje - jméno, příjmení - které jste nám poskytli při registrace do systému, případně jste je později aktualizovali.
 • Kontaktní údaje - e-mail
 • Další dobrovolné osobní údaje - rok narození, město a země pobytu, odkazy na vaše profily na sociálních sítích a fotografie
 
Na co daná data využíváme, proč je držíme a kdo jej může vidět?
 • Jméno, příjmení a email je nezbytný pro vaši identifikaci ve výsledkovém systému jako jezdce a člena ligy. Tyto informace jsou důležité pro fungování výsledkového systému a počítání bodů v sezónách a vytváření vašich historických statistik. Jméno a příjmení jsou viditelná kterýmkoliv návštěvníkům webu, email může vidět pouze registrovaní a přihlášení uživatelé výsledkového systému RGPL nebo každý návštěvník tohoto systému, v závislosti na vašem nastavení (máte možnost si email nechat skrýt).
 • Dobrovolné údaje, které jste nám poskytli v profilu výsledkového systému RGPL, jako jsou město pobytu, země pobytu, datum narození, popř. foto jsou viditelné pro všechny návštěvníky, uživatelé a členy RGPL webu a uchováváme je stejně jako identifikační údaje v databázi výsledkového systému RGPL.
 • Jméno, příjmení a vaše výsledky můžeme prezentovat na webu a sociálních sítích RGPL ligy.
 
K čemu všechna data využíváme?
 • Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti RGPL.eu, tedy organizaci virtuálních závodů. Jakožto členové ligy máte možnost se těchto závodů účastnit. Využití vašich osobních dat pro tento účel je součástí přihlášky u registrace, kterou jste podali a vyplývají z vašeho členství v RGPL lize.
 • Pokud jste administrátory RGPL ligy, je vaše e-mailová adresa publikovány na webových stránkách RGPL. K tomuto účelu je od vás vyžádán souhlas.
 
Jak dlouho vaše údaje držíme?
 • RGPL liga ukládá osobní údaje svých členů (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy sdružení. Data se ukládají po celou dobu aktivity ligy RGPL pro účely vedení historie ligy.
 • Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu vašeho členství a ještě 2 následující roky po odchodu a požadavku na smazání údajů, za účelem zajištění vypořádání činnosti bývalého člena.
 • Vaše kontaktní informace na webových stránkách RGPL.eu jsou v případě účasti ve vedení RGPL ligy odstraněny nejpozději do 3 měsíců po skončení vašeho mandátu.
 • Informace o vašich členských příspěvcích a dalších finančních kontaktech jsou drženy 8 let od jejich uskutečnění.
 • Databázi členů, včetně bývalých členů (jejich osobních údajů) a historii RGPL drží RGPL liga po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu a historických záznamů.
 
Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?
 • Pro činnost RGPL ligy potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebuje vaše identifikační a kontaktní údaje.
 • Pro zveřejnění kontaktních informací u vedoucích činitelů RGPL ligy vás písemně žádáme o souhlas, který nejste povinni udělit a pokud jej udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat.
 • V případě pořizování fotodokumentace, zápisů ze srazů, schůzek a historie RGPL ligy považujeme zpracování informací za oprávněný zájem RGPL ligy. Při porovnání oprávněnosti zájmů RGPL ligy a  újmy, které se vám, jako členům, dostávána vašich právech, jsme vyhodnotili, že RGPL ligy je oprávněno tyto činnosti vykonávat. Pokud se nechcete fotit být zveřejněni, musíte toto zdělit na místě akce, popř., se společných fotek neúčastnit.
 
Další informace:
 • Na akcích a srazích RGPL ligy, které pořádá liga RGPL liga, pořizuje RGPL liga fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. RGPL liga považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit ligy RGPL.
 • RGPL liga vede kroniku své činnosti. Do této kroniky jsou ukládány např. zápisy ze srazů, reporty, fotodokumentace a z akcí organizovaných RGPL ligy a informace z médií o činosti RGPLligy a jejích členů. RGPL liga považuje vedení kroniky/historie za svůj oprávněný zájem.
 • Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru.
 • RGPL liga vede účetnictví. kde se mohou objevit informace o vašich dobrovolných darech pro RGPL ligu. 
 • Liga RGPL vyrábí a publikuje živé přenosy, streamy a highlighty ze záznamu, které se publikují na serveru Youtube a sdíli na webu RGPL a sociálních sítí. Výroba těchto obrazových materiálu považuje liga RGPL za svůj oprávněný zájem.
 
Komu vaše údaje předává RGPL liga?
 • Liga nikomu nepředává vaše osobní údaje o identifikaci, ani jiné údaje.
 
Vaše další práva:
 • Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

 

 

Nejsi přihlášen.

0 FINANCE 2020 10 000 KČ

Fórum novinky

Partners

MyRacingCareer

mrc


Správa serveru

citb

 

RGPL Servers

 
 

RGPL TeamSpeak